Ο Καθηγητής

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Καθηγητή Παπαγεωργίου κατοχυρώνουν τα πνευματικά δικαιώματα της έρευνας των ιδιοτήτων των Alkannins-Shikonins στην αναγέννηση του δερματικού ιστού και της ανάπτυξης πρωτότυπης μεθόδου παρασκευής εκχυλίσματος που περιέχει τα βιοδραστικά αυτά συστατικά.

Οι Alkannins-Shikonins είναι ιδιαίτερα ενεργά φυσικά συστατικά που διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρή δράση:

  • Αναπλαστική
  • Αντιοξειδωτική
  • Αντιγηραντική

Η τεχνογνωσία (know how) της παρασκευής σταθεροποιημένου και τιτλοποιημένου εκχυλίσματος των συστατικών αυτών που περιέχει η Histoplastin Red®  ανήκει αποκλειστικά στον εφευρέτη Καθηγητή Β. Παπαγεωργίου, όπως προκύπτει από τα 20 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που του έχουν απονεμηθεί. Καμία άλλη εταιρεία παγκοσμίως δεν έχει παράγει αντίστοιχο προϊόν. Μόνο ο καθηγητής εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της αυθεντικής φόρμουλας.

Δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Παπαγεωργίου ο ιδιος ή σε συνεργασία με την ερευνητική του ομάδα του πανεπιστημίου ΑΠΘ ή με άλλους καθηγητές Πανεπιστημίου και διαπρεπείς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό δημοσίευσε περισσότερες από 130 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κάποιες από τις αυτές τις δημοσιεύσεις έγιναν μετά από πρόσκληση του εκδότη, ενώ δύο από τις εργασίες αυτές προβλήθηκαν ως εξώφυλλα σε δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Το συνολικό δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο είναι αναγνωρισμένο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπως άλλωστε προκύπτει από το μεγάλο αριθμό αναφορών σε αυτό.

Επιστημονικά Συνέδρια

Ο Καθηγητής Β.Π. Παπαγεωργίου είναι διεθνώς διακεκριμένος για τις μακροχρόνιες έρευνές του. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα παρακάτω πεδία:

– Χημεία Φυσικών Προϊόντων

– Φαρμακευτική Χημεία Βιοενεργών Συστατικών Φυτικής Προέλευσης

– Ανάπτυξη Φαρμάκων και Συστήματα Φορέων Φαρμάκων

– Μηχανική των Ιστών

Λόγω του κύρους και της αναγνώρισης της μεγάλης επιστημονικής του προσφοράς, έχει προσκληθεί να δώσει πληθώρα διαλέξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συµμετάσχει µε ανακοινώσεις σε 73 ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

40 χρόνια έρευνας

40
χρόνια
έρευνας

20 διπλώματα ευρεσιτεχνίας

20
διπλώματα
ευρεσιτεχνίας

133 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

133
δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά περιοδικά

73 επιστημονικά συνέδρια

73
επιστημονικά
συνέδρια

Αναπλαστική, Αναγεννητική, Επιδιορθωτική (Restoring) κρέμα®